פלאש 90
דניאל מעוז, שחשוד ברצח הוריו, נוח ונורית מעוז, ביקש לעלות בשבוע הבא לקברם, ביום בו תתקיים האזכרה לזכרם.
 
מעוז ביקש בעבר לעלות לקברם אך בקשתו נדחתה על ידי שירות בתי הסוהר. הפעם לעומת זאת, הוחלט בשב"ס לשקול את הבקשה.
 
אחיו של דניאל, ניר, תמר וגיא מתנגדים נחרצות לאפשרות שהוא ייקח חלק באזכרה וגם לאפשרות שהוא יעלה לקבר הוריהם בזמן שהם האחים לא יהיו במקום.
 
עורכת דינם של האחים, דנה פוגץ' מהמרכז לנפגעי עבירה בקריית אונו, שלחה מכתב בו לשב"ס בו מוצגת דעתם של האחים: "עצם הבקשה תחלל את זכר הוריהם שנרצחו באכזריות רבה. הבקשה היא חלק בלתי פוסק מנסיונותיו של דניאל לזעזע את בני המשפחה האחרים תוך חילול כבודם של ההורים."