בית משפט המחוזי לנוער בירושלים גזר שמונה שנות מאסר על נער יהודי בן 17 שהורשע בהריגת צעיר ערבי בן 24 על רקע לאומני. בנוסף ישלם הקטין 5,000 ש"ח פיצויים למשפחת הנרצח.

ע"פ כתב האישום, הקטין וחבריו היו פגשו במקרה את הנרצח וחבריו ברחוב ביאנקיני בעיר, והחלו לגדף אותם על רקע היותם ערבים.

קטטה שפרצה בין החבורות הובילה למותו של הצעיר הערבי לאחר שנחתך בפניו עם סכין וספג אגרופים רבים. הצעיר שנותר מתבוסס בדמו נפטר בבית החולים.

אמו של הנאשם העידה בבית המשפט כי גירושיה מאביו, השפיעו רבות על הקטין במישור הרגשי וכי במשך תקופה סבלה ממשבר נפשי שהפריע לה בגידול בנה. האם ביקשה את רחמי בית המשפט והתנצלה בפני משפחת הנרצח, כמו גם בנה שפנה בבית המשפט למשפחה וביקשת את סליחתם.