אהוד אולמרט התייצב הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים לקבלת הכרעת הדין בפרשות החמורות שבהן הואשם.

ראש הממשלה לשעבר זוכה בפרשת ראשונטורס ומעטפות הכסף אך הורשע בפרשת מרכז ההשקעות. לעומתו, שולה זקן ששימשה כראש לשכתו, הורשעה בשתי עבירות: קבלת דבר במרמה והפרת אמונים ב'ראשונטורס'. שולה זקן זוכתה מיתר ההאשמות.

על פרשת ראשונטורס נכתב בפסק הדין:"הראיות מוכיחות שכספים עודפים שימשו למימון נסיעות ציבוריות אחרות, קרי עבור ארגונים או המדינה, שלא היה להן מימון . הראיות אינן מוכיחות מעל לספק סביר שהנאשם היה מודע לגביית הכספים העודפים ולשימוש שנעשה בהם. הראיות מלמדות שלא היתה שיטה ולא היו נהלים לטיפול בנסיעות.ההתנהלות הגלויה אינה מתיישבת עם שיטת מרמה מכוונת כנטען בכתב האישום. לא הוכחה כוונה לממן נסיעות פרטיות מכספים עודפים".

בפרשה השלישית בה הואשם, 'מרכז ההשקעות', הורשע אולמרט בהפרת אמונים. בכתב האישום נטען כי בתקופה בה כיהן כשר התעשייה והמסחר, פעל אולמרט בניגוד אינטרסים ודרך פסולה והתערב בהליכים וקבלת החלטות במרכז ההשקעות לטובת חברות שיוצגו על ידי אורי מסר.