דניאל מעוז צפוי לעונש כבד אם יורשע ברצח הוריו נוח ונורית.
 
בשלב הסיכומים שנפתח הבוקר, דרשה התביעה לשלוח את דניאל לשני עונשי מאסר עולם, כלומר, אם יורשע, צפוי החשוד להעביר את שארית חייו מאחורי סריג ובריח.
 
צוות השופטים בראשותו של השופט צבי סגל שוקל לשלוח את מעוז לבדיקה פסיכיאטרית לפני תום שלב הסיכומים. הדיון הבא והאחרון ככל הנראה לפני שלב גזר הדין, צפוי להתקיים בשני ביולי.