כן, ישפר את הידע הכללי של בני הנוער לא, יש הכול בטלוויזיה ובאינטרנט לא משנה לי