בית המשפט המחוזי בירושלים החליט לאסור על יצחק צוקר ששימש יועץ הבטיחות באסון בהר הרצל, לעסוק בייעוץ בטיחותי במשך שלושה חודשים.

צוקר יוכל לייעץ אך ורק בתנאי שחוות דעתו תאושר על ידי מהנדס ויועץ בטיחות אחרים. עד סוף השבוע שעבר, עסק צוקר בייעוץ בטיחותי ללא כל הפרעה, וניתפס בפעילות בהכנות למופע של מדונה.

מי שעוד הורחק מפעילות הוא אורן ורשבסקי,מהנדס הבטיחות באירוע, לתקופה זהה של שלושה חודשים.

השופטת, תמר בזק רפפורט כתבה בהחלטתה: "יש חומר מספיק המקים יסוד סביר לחשש לסכנה לבטחון הציבור.  הסכנה לציבור מטיפול רשלני בנושא בטיחות של מבנים ארעיים ושל אירועים המוניים, היא סכנה אשר לה חשופה כמות גדולה מאוד של אנשים תמימים, אשר אנשי הבטיחות הם נאמניהם להבטחת שלומם."

למרות החלטת השופטת, חקירת האסון בהר הרצל עדיין לא מראה סימני התקדמות. עד כה לא הוגשו כתבי אישום נגד אף אחד מהחשודים ברשלנות.