כאן זה בוודאי יעצר חייבים לפעול להורדת מחירי הדלק זה לא נוגע אליי