1. המשטרה נוהגת בחומרה יתרה עם המוחאים 2. המשטרה נוהגת בהם כרגיל כבכול ציבור מפגינים אחר 3. המשטרה מגלה סלחנות למפגנים