בהחלטת הממשלה שנתקבלה אתמול (ראשון) פה אחד נכתב כי "התנ"ך הוא כור מחצבתו של העם היהודי בישראל ובתפוצות. מטרות הקמתו מכוונות כלפי פנים אל החברה הישראלית, כלפי חוץ על עמי העולם וכלפי הקהילה האקדמית".

על פי ההחלטה, תוך 60 ימים תוקם ועדה בין משרדית אשר תקדם את התהליך ותגיש דיווחיה לממשלה. על פי ההצעה יוקם המוזיאון בירושלים או בסביבותיה (בין ההצעות יש את נאות קדומים וחבל עדולם), והוא ישמש כבית לתערוכות קבע ותערוכות מתחלפות על התנ"ך וכן כמרכז אקדמי. במוזיאון יוצגו כתבי יד של כרכים בתנ"ך בשפות שונות, ומבקריו אף יתבקשו לבחור את הציטוט/פסוק בתנ"ך האהוב עליהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר אתמול לאחר קבלת ההחלטה כי: "זה אבסורד שבארץ התנ"ך אין היכל המוקדש לו. התנ"ך משותף למיליארדים והיכלו צריך להיות בירושלים. תכני התנ"ך צריכים להיות מוצגים בו בצורה הנאמנה למקור וביצירתיות ונגישים לכל אדם בציבור הרחב, בארץ ובעולם".