לדברי תושבים בשכונת רוממה, ניידות משטרה כרזו לעוברים ושבים לשים לב לכל חפץ או אדם חשוד, ואף מחלקת "פלאיירים" (עלונים) עם תמונתו של אדם החשוד כמעורב בנושא.
במקביל, תושבים מדווחים על תנועה ערה של כוחות ביטחון בליווי מסוק משטרתי, הפועלים במספר שכונות בעיר.

ממשטרת ירושלים אף יצאה ההוראה לבתי הספר, תלמודי התורה והסמינרים באזור - לסגור את שעריהם.

פרטים נוספים יובאו לכשיאושרו.