החוק המתוקן קובע כי ירושלים תצטרף לרשימת הערים והאזורים המוגדרים כ"אזורי סיוע לעניין חוק קליטת חיילים משוחררים", בהם חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי יהיו זכאים לסיוע בשכר הלימוד שלהם, במידה ויבחרו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בעיר. ההטבה תחול על חיילים המשוחררים מה-1 לינואר 2010 ואילך.


"מתן הטבה לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי או אזרחי שיבחרו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בעיר ירושלים צפוי לסייע במשיכת סטודנטים לעיר ובהגדלת מספרם של הסטודנטים בעיר, בדרך שתתרום לפיתוחה הכלכלי של בירת ישראל וישפיע באופן חיובי על מאזן ההגירה ממנה", מתוך דברי ההסבר להצעת החוק.

מאחורי המהלך עומד משרד ראש הממשלה, והוא זוכה לתמיכת כל השרים וכן לתמיכת היועץ המשפטי לממשלה, ולפיכך הוא עתיד להתקבל פה אחד.