פלאש 90
עיריית ירושלים פתחה היום (ראשון) את מערכת החינוך בירושלים , על פי תוכנית מסודרת שהוכנה מראש:
גני הילדים: ממשיכים לפעול במתכונת מלאה הכוללת את צהרוני ניצנים וללא קפסולות / רוטציה.
כיתות א'-ג': ממשיכים ללמוד ביום ראשון, וחוזרים למתכונת מלאה.
תלמידי כיתות ד'-י': יום ראשון יהיה יום התארגנות בית ספרי וביום שני יחזרו התלמידים ללמידה מלאה.
תלמידי יא'-יב': ממשיכים ללמוד ביום ראשון ע"פ המערכת שתוכננה. ביום שני יחזרו למערכת מלאה.
מנהלי בתי הספר יעבירו הנחיות פרטנית נוספות לצוותי ההוראה המורים וההורים. 
  
הלימודים יתקיימו תוך הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בין היתר, שטיפת ידיים הפרדה מיטבית בשירותים ושימוש באלקוגל.  

כל תלמיד יציג הצהרת בריאות בכניסה לבית הספר ויוקפד על חבישת מסיכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות. 
כיתות ד׳ ומעלה יחבשו מסכות גם בשיעור עצמו.

בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק של 2 מטר בין התלמידים.
ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת.
ראש העיר ירושלים, משה ליאון, סגנית ראש העיר, חגית משה  ומינהל חינוך ירושלים, מאחלים לתלמידים ולהורים, חזרה ללימודים נעימה ומעשירה.