הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בראשות אליעזר ראוכברגר אישרה בשבוע שעבר (ד'- 06.05.20), שלוש תכניות בניה במתחם הרכבת בירושלים.

בשנת 2019 אישרו הוועדות המקומית והמחוזית את תכנית אב למתחם הרכבת בירושלים שמטרתה - הפיכת האזור כולו לפיתוח והשלמת הרקמה העירונית של השכונות הסובבות את המתחם. המתחם נמצא בין הרחובות דרך חברון ממזרח, דרך בית לחם ממערב, רחוב דוד מרץ מצפון  ורחוב מרים החשמונאית מדרום (מצ"ב מפת המתחם).

תכנית האב קבעה עקרונות תכנון לפיתוח המרחב הציבורי כבסיס לכל התכנון, יצירת חיבורים בתוך הפרויקט לכל הרחובות הסובבים והנחיות להגשת תוכניות מפורטות לבינוי הכוללות תמהיל מעורב של מגורים / משרדים/ מלונאות ובנייני ציבור .

בנוסף, התכנית קבעה תמהיל שימושים של  65% מגורים, 25% מלונאות ומשרדים ו- 10% מסחר.

בעקבות אישור תכנית האב קודמו שלוש תכניות מפורטות הכוללות את רוב המתחם.

תכנית "רכבת במושבה" (מס' תכנית 415992)

שטח התכנית עומד על כ- 13 דונם וקיימים בו מספר מבנים ותחנת דלק. התכנית מציעה תכנון מחודש הכולל 10 בניינים בגבהים של בין 5-10 קומות הכוללים: 200 יחידות דיור, כ- 7000 מ"ר עבור מלונאות, כ- 3000 מ"ר מסחר וכ- 7000 מ"ר תעסוקה.

הוועדה המקומית החליטה לאשר את התכנית המציעה מעבר לשטחי הבניה, יצירת מרחב ציבורי בהתאם לתכנית האב  ושימור מספר בניינים. בהתאם לפרוגרמת כלל המתחם, התכנית תכלול 3 מעונות יום  ובית כנסת. בנוסף, התכנית תכלול  גם חניון ציבורי בהיקף של 200 מקומות חניה מעבר לתקן עבור כל השימושים המוצעים במתחם ובסביבתו: גן הפעמון, הרכבל לכותל, הסינמטק, החאן, בריכת הסולטאן ועוד.

הדמיה –"גוטמן אסיף אדריכלים"

תכנית חברת "אס.אמ.אס מתחם הרבת בע"מ" (מס' תכנית 653840 )

שטח התכנית הוא כ- 17  דונם ובו קיימים מספר מבנים וחניונים. התכנית מציעה תכנון מחודש הכולל 5 בניינים בגבהים של בין 5-10 קומות, בשלושה מתחמים הכוללים: 200 יחידות דיור,  כ- 10,000 מ"ר עבור מלונאות ותעסוקה וכ- 4,000 מ"ר מסחר.

הוועדה המקומית החליטה לאשר את התכנית המציעה מעבר לשטחי הבניה ויצירת מרחב ציבורי בהתאם לתכנית האב. בהתאם לפרוגרמת  כלל המתחם, התכנית תכלול מגרש של כ- 3,000 מ"ר עבור בית ספר ושימושי תרבות, חניון ציבורי בהיקף של 200 מקומות חניה מעבר לתקן -  עבור כל השימושים המוצעים במתחם ובסביבתו: גן הפעמון, הרכבל לכותל, הסינמטק, החאן בריכת הסולטאן ועוד.

 הדמיה – משרד "רוזנפלד אדריכלים".

תכנית ישראל  (מס' תכנית 682849)

שטח התכנית הוא כ- 43 דונם וקיימים בו מספר מבנים וחניונים, כולל בניין המדפיס הממשלתי.

התכנית מציעה תכנון מחודש הכולל 2 מתחמים בגבהים של בין 5-10 קומות הכוללים מגרש אחד עבור מתחם מגורים ומגרש שני עבור דיור מוגן. התכנית כוללת 200 יחידות דיור, כ- 20,000  מ"ר עבור דיור מוגן, כ- 250 יחידות -דיור  וכ- 2,500 מ"ר מסחר.

הדמיה –  קרדיט : משרד "נעמה מליס אדריכלים"

הוועדה המקומית החליטה לאשר את התכנית המציעה מעבר לשטחי הבניה ויצירת מרחב ציבורי בהתאם לתכנית האב. בנוסף, בהתאם לפרוגרמה של כלל המתחם, התכנית כוללת מגרש של כ- 1,700  מ"ר עבור שימושי חינוך ודת הכוללים 4 גני ילדים ובית כנסת. כמו כן, התכנית תכלול גם חניון ציבורי בהיקף של 200 מקומות חניה מעבר לתקן, עבור כל השימושים המוצעים במתחם ובסביבתו: גן הפעמון, הרכבל לכותל, הסינמטק, החאן בריכת הסולטאן ועוד.

 מדובר בשלוש תכניות המתואמות אחת עם השנייה ומייצרות מרחב חדש בעיר, עם דגש על המרחב הציבורי והשלמת הרקמה העירונית שמשמשת ברובה כיום לחניונים עיליים ואזור לא מוסדר. בנוסף, התכנית מייצרת מענה לעירוב שימושים: מגורים מלונאות מסחר, משרדים ובנייני ציבור.