צילום: קובי גדעון פלאש90

במהלך השנה האחרונה בוצעה אכיפה ושמירה על המרחב הציבורי במסגרת חוק עזר לירושלים, שמירת הסדר והניקיון, הכולל בתוכו גם את הפיקוח על צואת כלבים, שמירת הניקיון, השלכת אשפה, שפיכת שפכים, השלכת פסולת בנין במרחב הציבור, השחתת צמחים בגנים, נזקים לרכוש עירוני ועוד

האכיפה כללה מתן ברירות קנס, כתבי אישום החרמת כלים החרמת מכולות בניין ומתן התראות.

מעיריית ירושלים מציינים כי כי חלה עליה משמעותית בפעילות האכיפה במהלך שנת 2019 לעומת 2018:

על זריקת אשפה במרחב הציבורי ניתנו בשנת- 2018, 1,270 ברירות קנס, לעומת 2,508 ב- 2019.

על אי איסוף צואת כלבים ניתנו בשנת 2018 27 ברירות קנס, לעומת 509 ב- 2019.

על זיהום מקום ציבורי-לכלוך ואבק ניתנו בשנת 2018 1,005 ברירות קנס, לעומת 1,267 ב- 2019.

על הנחת מכולת פסולת בנין ברחוב, ללא היתר ניתנו בשנת 2018 156 ברירות קנס, לעומת 251 ב- 2019.

על הנחת אשפה מחוץ למיכל ניתנו בשנת 2018  13 ברירות קנס, לעומת 84 ב-2019.

על שפיכת מים דולחין ( מים אפורים) ניתנו בשנת 2018 191 ברירות קנס, לעומת 485 בשנת 2019.

החרמת מכולות 2018 הוחרמו 183 מכולות בניין לעומת 437   ב-2019

העירייה תמשיך לנקוט באכיפה מוגברת על מנת לשמור על ירושלים יפה, נקיה וידידותית כלפי התושבים והמבקרים בה.

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים: "ירושלים בירת ישראל ש'עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה מתוכן נטלה ירושלים. אני מבטיח שנעשה כל שנדרש כדי להצדיק זאת."