צילום: אורי קריספין

עיון בנתוני משרד האנרגיה מעלה שהירידה במחיר מיוחסת להוזלה של כ-5% במחיר הבנזין באגן הים התיכון, כמו גם ירידה של כאחוז בשער הדולר. כך או כך, שיעור המס מכל ליטר בנזין ממשיך להיות גבוה, וממחר הוא יהווה 64% ממחיר כל ליטר בנזין.