במבצע ביקורת של מס הכנסה בירושלים רבתי, בוקרו 36 בתי עסק, מהם עלה כי בקרב 4 בלבד לא נרשמו הכנסות כנדרש לפי החוק. במסגרת המבצע נבדקו  גם 30 עסקים בנוגע ליישום החוק לצמצום השימוש במזומן מתוכם במהלכם נמצאו 9 הפרות.

בעקבות מידע שהתקבל במשרדי פקיד שומה ירושלים 1, נערכה ביקורת בגן ילדים בשכונת שמואל הנביא בירושלים, במסגרתה עלה כי תשלומי ההורים שנתקבלו  בעבור 16 הילדים הרשומים לגן, בסך 58,000 ₪ נרשמו במחברת שנמצאה בגן, ואם לא די בכך מנהלי הגן לא דיווחו כלל למס הכנסה  על קיומו של הגן כעסק פעיל. הגננת הסבירה את פשר הדבר כך: "מקורבים הסבירו לי שבגלל שמדובר בעסק קטן אין חובה לדווח".. בביקורת בחנות פלאפל ותיקה התברר כי הכנסות בסך 2,500 ₪ מיום הביקורת, ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי, לא נרשמו בקופה הרושמת של העסק. בעל חנות הפלאפל טען: "העובדים הינם ילדים שלא ידעו שצריך לרשום את האשראי גם בקופה הרושמת". במהלך תצפית שהתקיימה על מספרה בלב רחוב ראשי בירושלים, נראה הספר כשהוא משלשל את הכספים שהוא מקבל מלקוחותיו, היישר לכיסו ולא מתעד אותם. הספר טען שלא נכח בעסק ויברר זאת מול העובד...

פעילות הביקורת נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור  ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.