מכירת חמץ מהבית
מנהג ישראל למכור את החמץ בביתו של הרב, אך השנה בעקבות איסור היציאה מהבית, פתחה המועצה הדתית בירושלים אתר ייעודי בו ניתן לחתום על שטרי הרשאה למכירת חמץ לפי כל החומרות והמנהגים השונים. 

המכירה עצמה מתבצעת על-ידי חתימה על 'שטר הרשאה' שמועבר לידי רבני ירושלים, ובו מייפים את כוחו למכור את החמץ שברשותנו לנכרי. בשטר יש לציין את כתובת המגורים ואת המקום שבו החמץ מצוי. 

בתום הפסח מתבצעת פעולת קנייה בחזרה מהגוי, והחמץ חוזר לבעלות היהודים. חשוב לציין כי ניתן למכור את החמץ עד ערב בדיקת חמץ, יג' בניסן. 

מכירת החמץ באמצעות האתר מיועדת לאנשים פרטיים, עסקים, מסעדות ואולמות. 

לחצו עכשיו על הלינק https://rabanut.org.il/chametz/ ומכרו את החמץ. 
חג כשר ושמח!