קו הרכבת הקלה לגילה (הדמיה: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים)

העירייה ומשרד התחבורה מודיעים על ביצוע עבודות להכשרת תוואי הרכבת הקלה ברחוב הגננת וצביה ויצחק בגילה.

בימים הקרובים יורחבו עבודות השתית לרחובות צביה ויצחק והגננת. העבודות יתבצעו בדופן הצפונית של הרחובות הללו וימשכו כשנה.

במסגרת העבודות: יבוצעו שדרוג תשתיות, בניית קירות, בניית חניון רכבים ופיתוח לאורך הרחוב.

העבודות יתבצעו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 בבוקר ועד 19:00 בערב. ייתכנו עבודות לילה נקודתיות ועליהן תצא הודעה נפרדת.

מהעיריית ירושלים נמסר: "בכל העת יהיה מעבר בטוח להולכי רגל. תנועת התחבורה הציבורית תימשך כסדרה ותנועת הרכבים תתנהל בנתיבי התנועה הפתוחים".