וועדת השרים לענייני קורונה אישרה היום (ב') את מתווה משרד החינוך של לחזרתם של גני הילדים וכיתות א'-ג' ללימודים ביום ראשון הקרוב ה- 3.5. החזרה לדברי גורמים במשרד החינוך תעשה באופן הדרגתי, מבוקר ובמתכונת מצומצמת, ובהתאם להערכת המצב שתתקיים ביום שישי הקרוב ה- 1.5 יתר שכבות הגיל ימשיכו במתכונת של למידה מרחוק.

על פי המתווה בגני הילדים:

1. הלמידה תתבצע בשתי קבוצות, כשכל קבוצה תכלול 15 ילדים.

2. קבוצה שתגיע אל יום הלימודים תתפצל לשתי קבוצות בתוך הגן, כך שכל קבוצה תכלול בממוצע עד 8 ילדים.

3. כל קבוצה תלמד פיזית בגן חצי שבוע, כאשר החצי השני ילמד במתכונת של למידה מרחוק.

על פי המתווה בכיתות א'-ג':

1. בכל כיתה ילמדו בממוצע כ- 15 תלמידים.

2. כל קבוצה תלמד בכיתה נפרדת בכיתות בית הספר (ייעשה שימוש בכיתות הפנויות של ד–ו).

3. הלמידה הפיזית תתקיים בימים א–ה.

4. ההפסקות תהיינה בשעות שונות כדי למנוע מפגשים בחצרות וחשיפה להידבקות.

יתר שכבות הגיל, ד'-י' ימשיכו לקיים למידה מרחוק. 

צילום: shutterstock אילוסטרציה

אולם, ארגוני מעונות היום המפוקחים והפרטיים מבהירים כי לא יפתחו ללא קבלת סיוע מידיי בהתאם למתווה שהציגו. במכתב שכתבו לשר האוצר משה כחלון ושר הרווחה אופיר אקוניס ציינו ראשי הארגון: "לאחר שיחות ופגישות רבות, הגשנו מתווה לממונים על תקציבי מעונות היום ועל הפעלתם. בפגישותינו, פירטנו את הצרכים בתקצוב הפעלת המעונות עד לסגירתם (תשלום מלא של חודש מרץ ועבור חופשת פסח כפי שהיה מקובל בעבר בעת סגירת מעונות במצבי חירום), וכמו כן הצענו מתווה חזרה לפעילות כולל גודל קבוצות, מספרי כיתות ועלות תפעול המערכת בעת חירום שכזו".

והוסיפו: "לצערנו, על אף התחושה הטובה בפגישות, עד לרגע זה לא קיבלנו מענה חיובי רשמי לבקשותינו וזאת בעת שממשלת ישראל מתכוונת להחליט על החזרת פעילות מעונות הגיל הרך. אנו קוראים לכם להתערב מיידית ועוד היום בסוגיה חשובה זו. לצערנו, בלי התערבותכם ובלי היענות לבקשותינו, מעונות היום לא יוכלו להיפתח בזמן הקרוב".