וועדת ערר מחוזית החליטה לפסול את התכנית השנויה במחלוקת להקמת חניון תת קרקעי בלב שוק מחנה יהודה ופורטל למשאיות ברחוב האשכול, ולאמץ את עמדת המתנגדים הרבים - ביניהם תושבים, סוחרים, מינהל לב העיר והתנועה לאיכות השלטון, שטענו כי הפרויקט ישפיע על הציר ברחוב אגריפס ויוביל להחרפה של עומסי התנועה ולפגיעה בכל מרחב שוק מחנה יהודה.

יו"ר וועדת ערר מחוזית, עו"ד וינשל מציין כי "אנו מקבלים את העררים ומבטלים את החלטת הוועדה המקומית לאשר את חלופה ב' (הקמת חניון עיני), נוכח הכשלים שנפלו, העדר ההיגיון התכנוני שבאישור בקשה שאינה נותנת מענה לצורך העיקרי בפרויקט והקשיים התחבורתיים העולים מחוות דעת המומחית מטעם וועדת הערר". וינשל בהחלטתו פוסל גם את פורטל מנהרת המשאיות "באשר לבקשת מבקשת ההיתר (עיריית ירושלים), לאישור חלופה א', מצאנו שבקשה זו סוטה מהוראות התכניות החלות על המקרקעין ולפיכך לא ניתן לאשרה". לאור כשלים שהוועדה מצאה בהתנהלות המשיבות וכן ממורכבות ההליך ומתוצאת החלטה זו, תישא עיריית ירושלים בהוצאות העוררים לתכנית. 

יו"ר מינהל קהילתי לב העיר, ד"ר אופיר לנג, שהוביל את התנגדות התושבים והסוחרים לתכנית מוסר "אנו מברכים על ההחלטה האמיצה של וועדת ערר המחוזית. הוכחנו שאפשר לנצח את המערכת בזכות הציבור שהתגייס למאבק. לאורך כל התהליך, ארגונים אזרחיים שונים, אנשי מקצוע ונציגי ציבור מכל הקשת הפוליטית היו שותפים לעמדה שלנו כי מדובר בתכנית בלתי ראויה בעליל שתיצור השלכות שליליות על כל המרחב ותגרום לבזבוז מיותר של כספי ציבור. למרות ניסיונותיה של העירייה לנקוט בהליך מזורז ולהסתיר את המידע המלא מעיני הציבור, ועדת ערר אימצה כאמור את בקשתנו במלואה ופסלה את התכנית על הסף. אנו תקווה כי עיריית ירושלים תפנה כעת את משאביה לקידום פתרונות וטיפול בבעיות הקריטיות במרחב שוק מחנה יהודה היקר לכל תושבי ירושלים".