במסגרת המבצע פינו פקחי העירייה ושוטרי המחוז שטחים ציבוריים רבים, דוגמת מאהל לא חוקי ליד הכפר בתיר, עסק פיראטי לשטיפת מכוניות, עמודי חנייה רבים שחסמו מעבר ציבורי לתפיסת חניה, סככות לא חוקיות לעסקים וחניות בתים, קונטיינרים שהוצבו שלא כחוק ושימשו כמשרדים,  מחסנים ושטחי עבודה לא חוקיים. נוסף על כך, הסירו פקחי העירייה למעלה מ-80 כתובות גרפיטי, ופונו כ-10 גרוטאות רכב,  עגלות רוכלות ומתקני ברזל מעסקים במרחב הציבורי.

כחלק מן המבצע ביצעו מחלקות שפ"ע ותברואה ניקיון ושיקום מקיף של המקומות שפונו, ובעלי המתקנים שפונו קיבלו הודעות לפינוי וניקיון השטחים עליהם השתלטו עליהם.

המבצע המשולב נערך בהובלת וביוזמת אגף אכיפה ושיטור בעיריית ירושלים ומרחב קדם במשטרת ירושלים בליווי הלשכה המשפטית, ובהשתתפות צוותי אחזקה עירונים, עובדי מינהל תפעול, שוטרי המחוז, עובדי ההוצאה לפועל ועובדי השירות הווטרינרי.

בעירייה מציינים כי הפעילות המשולבת עם המשטרה באה במטרה לפנות את המרחב הציבורי מהשתלטות של גורמים פרטיים ומסחריים, אשר פועלים באופן הפוגע בתושבים שומרי החוק ומסכן את העוברים ושבים בדרך.

מבצע זה הוא חלק מסדרת מבצעים משולבים של המשטרה והעירייה בשכונות מזרח העיר בשנה האחרונה לשיפור האכיפה ולטיפול בבעיות הפוגעות בתושבים ובמרחב הציבורי.

 

תמונות: האגף לאכיפה ושיטור בעיריית ירושלים.