במסגרת העבודה מבצעת המרת רשת עילית במתח 22 ק"ו דו מעגלית  לרשת תת קרקעית במטרה לפנות שטח לבניית הכביש.

העתקת הקווים כוללת העתקת  של רשתות עיליות 161 ק"ו, העתקת 6 עמודים מתח עליון,   פירוק קו 22 ק"ו דו מעגלי עילי ובניית קווים תת קרקעיים , אשר יעבירו  אנרגיה מתחנת המשנה גבעת שאול לכוון הר נוף ובית זית.

מנהל מחוז ירושלים בחברת החשמל, משה כהן: "כחברה לאומית, חברת החשמל לוקחת חלק בפרויקט התשתית המורכב של הרחבת כבישי הכניסה לירושלים ומספקת פתרונות שיאפשרו את העתקת הכביש בצורה המיטבית". 

 

צילום: חברת החשמל