הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים שבמינהל התכנון, בראשות עמיר שקד, החליטה השבוע לאשר תוכנית ליצירת הפרדה מפלסית באמצעות מנהרות בצומת אורה.

התוכנית נועדה כדי להקל על עומסי התנועה בצומת אורה העתידיים המורגשים כבר היום, ולאפשר העדפה לתנועת הרכבת הקלה העתידה לפעול בצומת.

התוכנית מציעה הפרדה מפלסית בצומת אורה באמצעות מערכת של שתי מנהרות נפרדות (מנהרה לכל כיוון) בהן תזרום התנועה בין דרך קוליץ (כביש גבעת משואה) לכביש 396 (כביש ביה"ח הדסה עין כרם). יתר התנועה בצומת אורה, הכוללת כאמור רכבת קלה, תעבור על פני הקרקע. כמו כן, התוכנית מתווה כביש חדש עבור תנועת כלי רכב מכיוון בית החולים הדסה עין כרם לכיוון צומת אורה, במקביל לכביש הקיים כיום, כביש זה עובר בחלקו במנהרה בדופן ההר.


הדמיה:  תוכנית אב לתחבורה ירושלים.בהחלטתה כתבה הוועדה כי "מדובר בתוכנית חשובה בשל תרומתה למערך התחבורה הציבורית בירושלים בכלל, ובפרט התחבורה הציבורית המשרתת את קמפוס בית החולים הדסה עין כרם. הוועדה התרשמה כי העברת חלק מן התנועה בצומת לתת הקרקע תפחית את העומסים הצפויים על פני הקרקע ותאפשר מתן עדיפות למעבר הרק"ל בצומת, באופן ראוי לתחבורה ציבורית. הוועדה קובעת כי התוכנית תואמת את מדיניות הוועדה לקידום פרויקטים שיתרמו ליעילות מערכת התחבורה הציבורית בעיר ירושלים ובמטרופולין בכלל".

מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-באבאי ציינה כי "מדובר בתוכנית חשובה בשל תרומתה למערך התחבורה הציבורית בירושלים בכלל, ובפרט התחבורה הציבורית המשרתת את קמפוס בית החולים הדסה עין כרם".

התוכנית הוגשה ע"י משרד הבינוי והשיכון ביוזמת צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים.