הפעם: תלמידים בירושלים.

בעיר ירושלים מספר התלמידים הגדול ביותר בארץ  כיאה לעיר הגדולה בארץ. בירושלים שמונה מאות וארבעה אלף  תושבים.

בסה"כ במערכות החינוך השונות בעיר יש 259000  תלמידים בכל המגזרים. כמעט שליש מתושבי העיר הם תלמידים מתחת לגיל 18.

בירושלים יש אלפיים מאה תשעים וחמישה מוסדות חינוך.

בכל מוסדות החינוך בירושלים יש יותר מעשרת אלפים כיתות.

שיעור הניגשים לבגרות  94% במגזר החרדי רק 34%.

שיעור הזכאות לבגרות 60% נמוך מהממוצע הארצי במגזר הממלכתי דתי 71% גבוה מהממוצע הארצי, במגזר החרדי שיעור הזכאות רק 11%.

מספר התלמידים הגדול ביותר   הוא בחינוך  החרדי יותר ממאה אלף תלמידים, במקום השני החינוך הערבי כשמונים אלף והחינוך הכללי הממלכתי והממלכתי דתי כשישים אלף תלמידים רק במקום השלישי.

ובהשכלה הגבוהה בסה"כ 38000  סטודנטים , מזה כעשרים אלף באוניברסיטה העברית, כאחד עשר אלף במכללות האקדמיות וכששת אלפים במכללות לחינוך.