הצעת חוק הפיקוח על הצהרונים אושרה לקריאה ראשונה בוועדת החינוך.  ההצעה מבקשת להסדיר את מערך הפיקוח על הצהרונים. 

ההצעה כוללת פירוט מהו המושג "רישיון" לניהול צהרון, מה התנאים לקבלת רישיון, כמה ילדים יהיו במסגרת ומי מפקח על הנעשה בצהרונים באופן שוטף. שר החינוך רשאי לקבוע את מספר הילדים המקסימלי בצהרון, את סל השירותים שיינתן במסגרתו, את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים והסביבתיים לקיום הצהרון ואת תנאי ההכשרה המקצועית של העובדים בו. המחיר המרבי כאמור נקבע במסגרת תוכנית "נטו משפחה" של האוצר – כששר החינוך יוכל כאמור לשנות את המחיר לפי שיקול-דעתו ולהוציא קול קורא בנושא.

עוד קובעת הצעת החוק שורה של סנקציות. כך לדוגמה, במקרה שבו מפעיל צהרון יגבה יותר מהמחיר המרבי שנקבע, הוא צפוי לקנס של 10,000 שקל, מפעיל צהרון שלא יעמוד בתקנות המזון המוגש לילדים, צפוי לקנס של 6,000 שקל ועוד. 

הצעת החוק מעגנת גם את אופן הפיקוח על המזון והתזונה בצהרון, ואף מחייבת את המפעיל לפרסם בצהרון פירוט תפריט יומי של המזון המוגש בו, באופן גלוי וזמין לכול ובתחילת כל חודש.

ההצעה קובעת גם את הסייגים להעסקת עובד צהרון, לפיהם אדם לא יוכל להתקבל לעבודה בצהרון אם הורשע בעבירת מין או אלימות, או אם הוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלה, או אם הוכח כי יש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה על ילדים. לצורך יישום כלל הוראות החוק יוקם מנגנון פיקוח ייעודי במשרד החינוך.

ההצעה מתייחסת לכל צהרון שמקבל תמיכה כלשהי מהמדינה, לרבות צהרונים המופעלים דרך הרשות המקומית. אם יאושר, החוק ייכנס לתוקפו כבר בשנת הלימודים הקרובה. 

ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה אמרה היום: מברכת על קידום ההצעה החשובה הזו. ניסחתי את ההצעה הזו יחד עם המועצה לשלום הילד כבר לפני שנתיים, בעקבות בעיות רבות שהתעוררו במערך הצהרונים. מגיע לילדים שלנו לבלות שעות ארוכות במסגרת שנמצאת תחת פיקוח הדוק של הרשויות, תוך  שימת דגש מי הם אנשי המקצוע ומה הסמכתם. אני רואה בכך בשורה גדולה לילדי ישראל וגם להורים המודאגים שנותנים את היקר להם מכל לטיפולם המסור של אנשי חינוך."