ראש העיר ירושלים ניר ברקת, נפגש השבוע עם נציגויות בעלי העסקים בירושלים ונציגי מוסדות התרבות, זאת במטרה לגבש יחד דרישה משר האוצר למתווה חירום לסיוע ממשלתי לחילוץ העסקים ומוסדות התרבות בירושלים שנפגעו עקב המצב הביטחוני. המתווה גובש בעקבות בקשת משרד האוצר שהעירייה תצביע על הצרכים והתקציבים הנדרשים לכך.

עיריית ירושלים דורשת בנוסף לסיוע הכרחי של הממשלה לחיזוקה של ירושלים שיבטיחו שלא תחזור אחורה ושמגמות הצמיחה בה יימשכו ולדבריהם יעמידו אותה במקום בו ראויה בירת ישראל לעמוד. דרישות אלו כוללות תוספת של 400 מיליון ₪ לתקציבה השוטף של העירייה ולצמצום הפערים מול ערים אחרות ותקצוב תכנית הצמיחה הכלכלית "ירושלים 2020" שאושרה ע"י ממשלת ישראל ביום ירושלים האחרון, אך טרם תוקצבה. 

המתווה שגובש בעצה ובשיתוף בעלי העסקים ומנהלי מוסדות התרבות, כולל ארבע דרישות מרכזיות:

מענק כספי לעסקים אשר מחזור הכנסותיהם נפגע בשנה האחרונה מאז צוק איתן: גובה המענק יקבע ע"י המדינה בהתאם לשיעור הפגיעה בהכנסות העסק ע"פ קריטריונים ותהליך מוסדר שתקבע המדינה ע"פ תקציב שיועמד לצורך כך מהאוצר.

פטור מתשלומי ארנונה לתקופת זמן: עסקי מסעדות וחיי לילה יקבלו פטור בגובה תשלומי ארנונה לשנה שלמה בגין 200 מ"ר ראשונים, מסחר קמעוני יזכו לפטור של שישה חודשי ארנונה, בגין 200 מ"ר ראשונים.  לשם מימוש האמור יעמיד האוצר תקציב ייעודי לשם כך. יצוין כי מתווה דומה מומש בשנת 2002 בתקופת האינתיפאדה. מוסדות תרבות יזכו לפטור מלא מארנונה לשנה (חלקם כבר מקבלים תמיכה עירונית בשיעור של עד 50% משיעור הארנונה שהם חייבים בו).

העמדת תקציב מדינה בסך 25 מיליון ש"ח לפעולות התנעה מחדש של חיי המסחר, התרבות והעסקים בעיר: פעולות אלה יתמקדו בארבעת החודשים הקרובים במימון חבילות של לינות בבתי מלון, ארוחות במסעדות ועסקי חיי לילה, כניסות למוסדות תרבות ואמנות ועוד שלל ארועים ופעולות שמטרתן עידוד תיירות פנים וחוץ להגיע לירושלים ולרכוש בה שירותים ובכך להניע את הכלכלה המקומית. זאת כמובן בנוסף לסכום שתעמיד עיריית ירושלים ממקורותיה לצורך פעולת תרבות ואירועים בתקופה זו.

העמדת תקציב מדינה בסך 12 מיליון ש"ח לתמיכה במוסדות התרבות בבירה: המשאבים יחולקו באופן מיידי עוד בשנת התקציב הנוכחית בהתאם לתבחינים הקיימים בעיריית ירושלים (יצויין כי עיריית ירושלים חילקה מתקציבה השנה תמיכה בסך של כ- 17 מיליון ש"ח למוסדות התרבות).

בתוך כך, מנכ"ל העירייה אמנון מרחב שיגר אתמול (ד') מכתב אל מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד המפרט דרישות אלו של העירייה, בעלי העסקים ומוסדות התרבות, זאת לצד בקשה כי ממשלת ישראל תנחה את כל משרדי הממשלה לקיים ולהעביר אירועים, כנסים ופעילויות שונות לירושלים ולא לבטל אירועים המתוכננים להתקיים בה. 

תמונה: מיכל פתאל/ flash 90