על-פי נתוני הרישום בשנת הלימודים תשע"ו ילמדו 12,550 ילדים בגני הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, המהווים עלייה של כ-5% (מעל 550 ילדים חדשים) ביחס לשנת הלימודים תשע"ה. בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי והממ"ד ילמדו 24,849 תלמידים, מתוכם כ- 4,205 תלמידים בכיתות א' (מ"מ וממ"ד). בבתי הספר העל יסודיים בירושלים ילמדו השנה 24,021.

נתוני תשע"ו ממשיכים את מגמת הגידול בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי בירושלים שצמח מ- 59,349 תלמידים בשנת תשע"ב, לצפי של כ-63,632 תלמידים בתשע"ו.

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת המשמש כמחזיק תיק החינוך מציין "גם השנה החינוך הירושלמי ניצב בחזית העשייה וההשקעה העירונית. אני מאמין שההשקעה בחינוך ילדינו היא שתקבע את עתיד העיר ירושלים ואני שמח לראות את מגמת הצמיחה המתרחבת במוסדות החינוך במגזר הציוני לצד שאר המגזרים בעיר. ההשקעה בתשתיות, בפיתוח תכניות חינוכיות ייחודיות והמגוון התרבותי שאליו נחשפים התלמידים, מסייעים לפתח את מערכת החינוך ולהיטיב עם איכות החינוך הניתן לילדים בירושלים. לא בכדי קבע משרד החינוך כי ירושלים היא העיר היחידה בארץ אשר הצליחה ליצור חיבור משמעותי בין מערכת החינוך לקהילה".

בנייה ופיתוח תשתיות

לקראת שנת הלימודים הוקמו במגזר הציוני (ממלכתי, ממ"ד) 3 חטיבות צעירות שיפעלו בבתי הספר היסודיים, ונבנו 18 גני ילדים חדשים. במזרח העיר נבנו 5 בתי ספר חדשים מתוכם בי"ס יסודי חדש בבית צפאפא ובו 24 כיתות. בית ספר טכנולוגי חדש במזרח העיר נמצא אף הוא בשלבי תכנון. בחינוך החרדי ישנו המשך צמצום בפערים במבני החינוך בשכונות החרדיות במסגרתן נבנו 11 גני ילדים חדשים וסה"כ יאוכלסו במהלך שנת הלימודים 72 כיתות חדשות במוסדות החינוך החרדיים. בנוסף, מינהל החינוך פועל לפתיחת בי"ס ממלכתי-דתי נוסף בדרום העיר, בשנת הלימודים תשע"ז ובשיתוף עם ארגון וועד ההורים בדרום העיר ורשת "אורט" להפיכת תיכון 'אורט ספניאן' לתיכון ממלכתי-דתי שייתן מענה לעלייה במספרי התלמידים.

פרויקטים (חינוך, תקשוב, התנדבות בקהילה)

השנה הרחיבה העירייה את פרויקט בתי הספר הדיגיטליים, וצפויים להשתתף בו 17 בתי ספר על יסודיים מתוכם 9 בי"ס שמצטרפים אליו זו הפעם הראשונה. במסגרת בתי הספר הדיגיטליים יוכלו המורים והתלמידים להשתמש בפלטפורמה של טאבלטים עליהם תותקן הסביבה הלימודית המכילה את הספרים והמחברות.

מדובר במהלך של עליית מדרגה בכל הקשור לתחום התקשוב וכלי החינוך, בו זו הפעם השנייה ייכנסו התלמידים לעידן למידה ללא דפי נייר. באמצעות הטאבלטים, יוכלו המורים להעביר שיעורים מקוונים אשר יותאמו באופן אישי לרמתו של כל ותלמיד תלמיד. משכך, עם תחילת שנת הלימודים הקרובה, 1,000 מורים ו-3,500 תלמידים יצוידו בטאבלטים, שיחליפו את ספרי הלימוד והמחברות גם יחד. מספר הגדול פי שלו מנתוני השנה שעברה.

יודגש כי השאיפה היא לא להחליף את המורים במחשבים, אלא להעמיד את המורים הירושלמים בחזית הטכנולוגית לפחות כמו שהם עומדים בחזית החינוכית.

בנוסף, כ- 50,000 תלמידים מ-92 בתי ספר ו- 46 גני ילדים ישתתפו בפרויקט "בית ספר בקהילה"  בהשקעה עירונית של 4.5 מיליון ש"ח. "ביה"ס בקהילה" הינו פרויקט שנועד לחבר את מערכת החינוך עם המינהלים הקהילתיים וגורמים נוספים בשכונות הירושלמיות לצורך חיזוק המרקם והחוסן הקהילתי בשכונות. הפרויקט מאחד בין כלל המגזרים בעיר ומשתתפים בו בתי ספר ממזרח העיר, מערב העיר ומהמגזר החרדי במטרה ליצור שינוי בתפיסת הקהילה והחינוך בעיר.

כמו כן, העירייה תפעיל השנה זו הפעם החמישית את תכנית הצהרונים העירוניים המוזלים (ציל"ה). בתכנית זו צפויים להשתתף כ-466 צהרונים בגני הילדים וכ-145 בתי ספר.

תקציב

גם השנה השקיעה עיריית ירושלים סכום משמעותי של כ-80 מיליון ₪  לטובת שיפוצים ותיקונים במוסדות החינוך בעיר. במסגרת השיפוצים חודשו כיתות גן, חצרות גנים ובוצעו טיפולים שוטפים ושיפוצי עומק בבתי הספר ברחבי העיר על מנת לחדש ולהתאים אותם לקראת שנת הלימודים הבאה. 

כ-240 מוסדות חינוך רשמיים בעיר שופצו במסגרת ההכנות לפתיחת השנה וזאת לצד למעלה מ-140 כיתות חדשות שנוספו למערכת החינוך לקראת השנה הקרובה.  

בנוסף, במהלך חופשת הקיץ נקלטו יותר מ-140 סייעות חדשות אשר ישולבו בגני הילדים ברחבי העיר, זאת במסגרת רפורמת ''הסייעת השנייה'' עליה הכריז לאחרונה שר החינוך נפתלי בנט.

כללי

מערכת החינוך בירושלים הינה מערכת החינוך הגדולה ביותר בישראל והיא מונה למעלה מ- 268,000 תלמידים בחינוך הממלכתי, ממ"ד, ערבי וחרדי. בשנת הלימודים תשע"ו ילמדו במערכת החינוך הממלכתית והממ"ד ובמזרח העיר למעלה מ- 150,000 תלמידים, ועוד קרוב ל- 20,000 תלמידים במזרח העיר הלומדים במערכת החינוך הפרטית. במערכת החינוך החרדית יילמדו השנה כ- 100,000 תלמידים.

ערב פתיחת שנת הלימודים תשע"ו בירושלים השם הנפוץ ביותר בקרב התלמידים העולים לכיתה א' בחינוך הממלכתי לבנות הוא נועה ולבנים הוא נועם. במקום השני לבנות השם הנפוץ ביותר הוא נויה ולבנים הוא אורי. בחינוך הממלכתי דתי השם המוביל לבנות הוא שירה ולבניםאורי. במערכת החינוך החרדי השם המוביל בקרב הבנות הוא שרה ובקרב הבנים השם המוביל הוא דוד. במערכת החינוך הערבי השם המוביל בקרב הבנות הוא גזל ולבנים גם השנה נשמרת הבכורה לשם מוחמד.

תמונה: באדיבות דוברות עיריית ירושלים