כחלק מפרוייקט "דיני רחוב" של הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, במרכז לחינוך משפטי קליני של הפקולטה למשפטים, מתקיימת כבר מעל עשור סדנת "חוק ומשפט" בשיתוף שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אחד השיאים בסדנה הוא  קיום  "משפט מבויים" –אשר מביא ליישומם של חלק נכבד מהנושאים בהם עסקה הסדנה.

הסדנה מתקיימת לאורך שנת הלימודית האקדמאית. אחת לשבוע נערך מפגש קבוצתי של נערים משירות מבחן לנוער במשרד הרווחה בתוך הפקולטה למשפטים, באוניברסיטה העברית, אשר מונחה ע"י סטודנטים למשפטים, ומטרתה היא  לסייע לנערים לרכוש ידע על זכויות וחובות של אזרחים בכלל וקטינים בפרט, כמו כן למידה על מערכת החוק והתנהגות חברתית נורמטיבית, כך שיוכלו באמצעות ידע זה ליישם את הנלמד בחיי היום יום כאזרחים בקהילה, ולפתח אחריות אישית על התנהגותם.

במסגרת הסדנה נחשפים הנערים לעולם המשפט, לעקרונותיו הבסיסים, לשפה ולחשיבה המשפטית, לחוקים, לפסיקה, לזכויותיהם, לכלים לממש זכויות אלה ולקשר בין הליך השיקום להליך הפלילי. הנערים מלווים לאורך השתתפותם בסדנה על ידי קציני המבחן משירות המבחן לנוער.

הסדנאות נערכות בשתי קבוצות, לנערים ממזרח העיר, ולנערים ממערב העיר והפריפריה של ירושלים. כאמור, אחד השיאים בסדנה הוא  קיום  "משפט מבויים" – המחזה של הליך משפטי פלילי הנערך לקטין בבית המשפט לנוער -   אשר מביא ליישומם של חלק נכבד מהנושאים בהם עסקה הסדנה. במשפט מבויים זה, כל הנערים לוקחים חלק פעיל בהמחזה, בבימוי, בכתיבה ובהצגת הדמויות הקיימות בבית המשפט לנוער.

הורי הנערים מעורבים לאורך השתתפות הנערים בסדנה, ומגיעים למספר מפגשי הורים. מעורבות זו תורמת רבות להתמדתם של הנערים בסדנה ולהעצמתם.

בכל שנה המשובים המתקבלים מאת הנערים והוריהם מלמדים על תהליך משמעותי וחוויתי של סיפוק, הצלחה, העצמה, למידה והעשרה.

 שר הרווחה חיים כץ: "אני מברך על השתתפותו של משרדי בפרוייקט. ניכר כי הנערים מגוייסים למטרה להתקדם ולהצליח מבחינה לימודית, חברתית, התנהגותית ואישית ונוטלים חלק פעיל בסדנאות. לפרוייקט תרומה משמעותית וערך מוסף למיצוי התהליך החינוכי והחברתי כולו".

 

תמונה: flash 90