עיריית ירושלים גיבשה תכנית להפעלת 1,000 מלווים מטעם העירייה בהסעות תלמידים בעיר ירושלים, שיפעלו באמצעות אגודת רנה קאסן.

מועצת העיר אישרה בשבוע האחרון את הפעלת התכנית המלאה אשר תצא לדרך בתחילת שנת הלימודים הקרובה תשע"ו. התכנית החלה לפעול בשבועות האחרונים במסגרת פיילוט בו משתתפים 127 מלווים בכל המגזרים, הפועלים ב-10 חברות הסעות לתלמידים. במסגרת תפקידם, המלווים אחראים על הסדר במהלך הנסיעה של כ-700 תלמידים המשתמשים בהסעות הללו.

הפיילוט יימשך 3 חודשים ובמהלכם תמפה העירייה את האתגרים השונים ותגבש פתרונות לבעיות העולות מהשטח, לקראת ההפעלה המלאה של התכנית במהלך שנת הלימודים הבאה. במקביל נערכים העירייה ואגודת רנה קאסן לגיוס הדרגתי של המלווים עד להשלמה גיוס המלא של המלווים.

יש לציין, כי מדובר במהלך מקיף, התואם את הנחיות משרד החינוך, במסגרתו בוצעו שינויים בדרישות המכרזים להפעלת ההסעות, ומעתה ישולבו במערך ההסעות מלווים מורשים מטעם העירייה. מדובר בשינוי משמעותי, שכן המלווים יעברו הכשרה לביצוע תפקידם, במטרה לשמור על תקינות הנסיעה ועל חוויה חיובית ובטוחה לתלמידים בהסעות למוסדות החינוך.

העלות המוערכת של פרויקט המלווים צפוי לעמוד על למעלה מ-30 מיליון ₪ במימון משולב של עיריית ירושלים ומשרד החינוך.

תמונה: לירון אלמוג flash 90