ההסכם נחתם בעקבות תלונה נגד המרצה כי הטריד מינית סטודנטית וביצע בה מעשים מגונים. ההסכם נחתם בין האוניברסיטה, הסטודנטית והמרצה. מהאוניברסיטה נמסר כי ההסכם שנחתם הוא על דעת הסטודנטית.

"המרצה לקח אחריות על התנהגות בלתי הולמת כלפי הסטודנטית, ויחס פוגעני ומשפיל. המרצה הביע חרטה על מעשיו והתנצל על עוגמת הנפש שנגרמה לה. על פי ההסכם המרצה לא יוכל לשוב ללמד או להנחות סטודנטים בעתיד. בנוסף, הוא לא יוכל להיכנס במשך שנה וחצי לקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה, ולא יוכל להשתתף 5 שנים בכנסים אקדמיים או סמינרים כלשהם באוניברסיטה או מטעמה. המרצה לא יוכל להשתתף עוד בועדות או לקחת חלק בכל פעילות מנהלית המתקיימת באוניברסיטה או מטעמה".

עוד נכתב "בנוסף המרצה הסכים לפצות את הסטודנטית בסכום משמעותי. הסטודנטית התחייבה שלא להעלות טענות נוספות ועתידיות כלפי המרצה".

תמונה: באדיבות דוברות האוניברסיטה