הקרון ההיסטורי מספר 322 הוא חלק מסדרה של 9 קרונות שיוצרו עבור רכבת המנדט הבריטי תחת השם הרשמי: מסילות ברזל פלשתינה א"יי. בשנים 1921-1922 על-ידי החברה הבריטית, כחלק מסדרת ההזמנות הראשונה של הרכבת לקרונות נוסעים חדשים לאחר הקמתה ב-1920. כלל קרונות הנוסעים החדשים שהזמינה רכבת המנדט מאותה עת ועד אמצע שנות ה-30, נבנו לפי אותם עקרונות תכנוניים, בעלי אותן מידות וצורה חיצונית בשינויים קטנים בסידור החלונות והדלתות והסידור הפנימי בהתאם לתפקיד. קרונות 320-328 נבנו כקרונות למחלקה שלישית, עם 112 מקומות ישיבה על ספסלי עץ צפופים, ונבדלו מכל שאר הקרונות של רכבת המנדט בכך שמעטה הגוף החיצוני שלהם היה עשוי לוחות פלדה, ולא קורות עץ (למרות שהשלד הפנימי עדיין היה עשוי עץ).

מרבית הקרונות מדגם זה שרדו אחרי קום המדינה ושירתו את רכבת ישראל עד לשנות ה-60, אם כי קרון מס' 322 הוסב באמצע שנות ה-50 (ככל הנראה אחרי מבצע סיני) למוצב שליטה קדמי של הרכבת עם תחנת קשר אלחוט שהשתמשה באנטנה מתקפלת ענקית שהורכבה על גגו. לאחר שסיים תפקיד זה, הוסב הקרון לקרון מגורים בשטח לצוות פינוי שימוטים (תאונות) של רכבת ישראל ולאחר הוצאתו הסופית מהשירות שימש כמשרדים במספר אתרים של הרכבת, עד שצורף לאוסף הציוד הנייד (קטרים וקרונות) הלאומי של מוזיאון הרכבת, ונשלח לשימור בירושלים.

 

צילום:דודי סעד