שכונת ראס-אל-עמוד במזרח ירושלים (צילום ארכיון: הדס פרוש / פלאש 90).

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את תכנית האב החדשה לשכונת ראס אל-עמוד.

מטרתה של תכנית האב היא הסדרת מדיניות התכנון בשכונה בכל היבטי הפיתוח ופוטנציאל תוספות פיתוח, והיא מאפשרת לתושבים וליזמים להגיש תב"עות בהתאם לתכנית, באופן המותאם והמוסכם עם עיריית ירושלים והוועדה המקומית, ובכך לקדם יותר תכניות ובקצב מהיר יותר ומתואם.

תכנית אב לשכונת ראס אל עמוד קודמה ביוזמת עיריית ירושלים, באמצעות אגף התכנון, כחלק מהמהלך התכנוני הכולל ליצירת מסגרת תכנונית כוללת לשכונות מזרח העיר.

זאת, לצד עדכון ופרוט המדיניות הכללית הקיימת כיום בתכנית המתאר של העיר - תכנית מתאר 2000, אשר מאפשרת לתושבי ויזמי התכניות בשכונה להגיש תכניות בהתאם למדיניות מוסכמת ולקדם את התכניות הנדרשות.

התכנית כוללת התייחסות למדיניות תוספת יחידות הדיור, מתן מענה פרוגרמתי ופיזי לצרכים ציבוריים הקיימים והעתידיים, חיזוק הכלכלה המקומית ויצירת הזדמנויות למקורות הכנסה לשכונה על-ידי קביעת צירים ראשיים ומוקדים אינטנסיביים לערוב שימושים – מגורים, מסחר תעסוקה וצרכי ציבור, הנחיות לשיפור מערך הרחובות והדרכים, תכנון מערכת דרכים ירוקה של מצפורים וגנים המתחברים לנחל קדרון, גיא בן הינום וואדי קדום והתייחסות מעודכנת ומפורטת לנושא אגן העיר העתיקה ולרגישות נופית הנובעת ממנו.

התכנית מאפשרת מבט מלא ומקיף על תכנון מוסדר של כל השכונה, תאפשר לתושבים להגיש תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה ותיירות בתחום השכונה, תאפשר לעירייה ליזום תכניות ופיתוח של מבני חינוך החסרים כיום בשכונה, ומתווה את הכלים והכללים לפיתוח השטחים הציבוריים והפתוחים ברחבי השכונה.

כיום (שנת 2020), מתגוררים בתחום התכנית  כ- 35,000 איש. התחזית ל-2040 - כ- 47,000 איש (תוספת של 16,000 איש). בשכונה קיימות כיום  כ- 6,000 יח"ד ותכנית האב מאפשרת תוספת של כ-3,500 יח"ד. סה"כ צפי לשנת 2040– 9,500 יח"ד.

תכנית זו מצטרפת למארג שלם של תכנון שכונות מזרח העיר ומתחמי תעסוקה המובל כיום על ידי אגף תכנון העיר, כמו לשכונות בית חנינה-שועפט, עיסאוויה, א-טור, צור באהר ועוד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "אנחנו ממשיכים בנחישות לצמצם פערים במזרח ירושלים. הסדרת תחום התכנון והבנייה בשכונות מזרח העיר, ובכלל זה קידום תכניות אב, הם אבן יסוד במדיניות אותה אני מוביל לחיזוק הריבונות ולשיפור איכות החיים בשכונות אלה".