סילוואן. פלאש 90

עיריית ירושלים אישרה לקרוא לרחובות חדשים בכפר סילוואן שבמזרח העיר על שמות של רבנים. ההחלטה התקבלה בניגוד לדעת הוועדה המקצועית שגרסה כי "לא ראוי לקרוא לרחובות בשמות יהודיים בשכונות המיושבות ברובן המכריע בתושבים ערבים".

שבעה חברים בוועדת השמות העירונית הצביעו בעד ההצעה, ביניהם ראש העיר משה ליאון, דן אילוז (התעוררות), אברהם בצלאל (ש"ס), יהודה פרוידיגר (הבית היהודי), צביקה אסולין (ש"ס), יהונתן יוסף (מאוחדים), מיכאל הלברשטאם (אגודת ישראל).  שני חברי ועדה התנגדו – לורה ורטון (מרצ) ויוסי חביליו (מצילים את ירושלים). נציגי סיעת "דגל התורה", מ"מ ראש העיר אליעזר ראוכברגר וחבר המועצה משה גורא, נמנעו בהצבעה על חלק מהשמות, ובחלק אחר תמכו.


ועדת השמות העירונית קיבלה את ההחלטה בניגוד לדעתה של הוועדה המקצועית שבוחנת את שמות הרחובות לפני אישורם. בהחלטת הוועדה המקצועית נאמר כי "לא ראוי לקרוא לרחובות בשמות יהודיים ורבנים בשכונות המיושבות ברובן המכריע בתושבים ערבים. הדבר יוצר מתיחות מיותרת ומעבר לכך לא ישמש את הדיירים, ולכן המטרה לא מושגת. הוועדה ממליצה שלא לאשר את הבקשות וממליצה לקרוא לרחובות בשמות ניטרליים שכל האוכלוסיות יוכלו לחיות עם כך בשלום".

שמות הרחובות שאושרו: הרב מדמוני, הרב אברהם אלנדף, הרב יחיא יצחק הלוי, ועזרת נידחים. כמו כן, אושר גם הרחוב בשם עברי 'מצפה בחורים' בראס אל עמוד.