מאות מיליוני שקלים אושרו לביצוע פרויקטים עירוניים. הדמיה:  דוברות: עיריית ירושלים
וועדת הכספים העירונית אישרה אמש מאות מיליוני שקלים לטובת פרויקטים משמעותיים לטובת התושבים, קידומה ופיתוחה של ירושלים.
חלק מהפרויקטים שאושרו:
• המשך פיתוח אזור התעשייה עטרות ג', הכולל ביצוע עבודות עפר לפריצת תוואי הכבישים. סך התקציב בפרויקט לאחר תוספת של 10 מיליון שקלים שאושרה, יעמוד על כ-40 מלש"ח.
תכנון קו הרכבת הקלה הקו הכחול - משכונת גילה לרמות. כ 700 מלש"ח. סך תקציב התכנון יעמוד על כ- 1.2 מיליארד ₪. 
• סלילת כבישים למוסדות חינוך בהר נוף - כ 5 מלש"ח.
• תכנון ופיתוח כבישי גישה  במזרח העיר - כ-5 מלש"ח.
• אחזקת כבישים ושיקום מדרכות ברחבי העיר - כ11 מלשח.
• אישור התקשרות עם הקרן לירושלים להקמת מרכז מבקרים בעמק הצבאים - כ-6.5 מלש"ח.
• אישור התקשרות עם עמותת הגן הבוטני לתכנון מתחם הכניסה לגן בהיקף של כ-800 אלש"ח. במקביל לאישור ההתקשרות, מגובש  הסכם עם הקרן לירושלים לביצוע המתחם בעלות של כ-9 מלש"ח.
• עיצוב מרחבי למידה, מרחבי הכלה, הקמת מתחמי כושר במוסדות חינוך ושיפוץ חדרי מורים - כ6 מלשח.
• העירייה מקדמת את הרחבתו של מועדון הצופים בשכונת ארנונה בעלות מוערכת של 3.5 מיליון ₪, וצפויה לצאת למכרז לבחירת קבלן ביצוע בימים אלו.
• פרויקט אולם הספורט בהר חומה, אשר ישמש את תלמידי בית הספר הממלכתי עופרים וכן את תושבי השכונה, מוערך בכ- 6 מיליון ₪ וצפוי לצאת למכרז בשבועות הקרובים. הפרויקט הינו חלק מתנופת תכנון ופיתוח של מבנים ומוסדות ציבור בשכונה בהיקף כולל המגיע ל 100 מיליון ₪.
• קידום מעון יום בשכונת רמות א' שיכלול גם גני ילדים הנמצאים בתכנון בימים אלה. עלות המעון מוערכת בעלות של מעל 4 מיליון ₪, והוא מהווה המשך המגמה העירונית לבינוי מוסדות חינוך משמעותיים בשכונה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "עיריית ירושלים ממשיכה להוביל את הבירה לפיתוח כלכלי, פיזי, תחבורתי וחברתי. מגוון הפרויקטים שאושרו בוועדת הכספים יביאו להאצה בעבודה האינטנסיבית המתקיימת בימים אלו בבירה. אנו פועלים מסביב לשעון כדי לקדם את העבודות,  ולהקטין ככל שניתן את אי הנוחות בגינן לתושבים".