ארכיון: פלאש 90
שינויים בהסדרי תנועה באזור שדרות רבין- קריית הממשלה- בעקבות השינויים תבוטל התנועה בין הרחובות לורך לביטוח לאומי ויחולו שינויים במסלולי קווי האוטובוס 100, 113, 156, 414 ויבוטלו תחנות האיסוף וההורדה ויועתקו לתחנות חלופיות: 

התחנה ברחוב לורך/שד' רבין  - תבוטל - להלן מספרי הקווים והתחתנו החלופיות :
·100 (אגד תעבורה)- תחנה חלופית בשד' רבין מול משרד החוץ.

· 156 (אגד תעבורה)- תחנה חלופית בשד' הנשיא השישי ליד הסינמה סיטי.
· 113 (קווים)-תחנה חלופית בשד' הנשיא השישי ליד הסינמה סיטי.
· 414(סופרבוס)- תחנה חלופית בשד' רבין מול משרד החוץ.
 
תחנה ברחוב לורך/משרד התחבורה - ביטול תחנת הורדה לקווים:
 
· 100 (אגד תעבורה)- תחנות חלופיות בשד' רבין/ לורך או בשד' וולפסון/קפלן.
·156 (אגד תעבורה)- תחנה חלופית בשד' וולפסון/קפלן.
·113 (קווים)-תחנה חלופית בשד' וולפסון/קפלן.
· 414(סופרבוס)- תחנה חלופית בשד' וולפסון/קפלן.
 
תחנה מול המוסד לביטוח לאומי:
 
·ביטול תחנת איסוף לקו 100 (אגד תעבורה). תחנה חלופית בשד' רבין מול משרד החוץ.
 
תחנה בסמוך המוסד לביטוח לאומי :
ביטול תחנת הורדה לקו 113 (קווים). תחנה חלופית בשד' הנשיא השישי מול הסינמה סיטי.