עיריית ירושלים החליטה להעביר ילדים, תושבי שכונת הגבעה הצרפתית מהמגזר החרדי, מדירות ששימשו כגנים, וכבר אינן כשירות לכך, למבנים ראויים.

במבנים הללו שכנו שני גני חינוך מיוחד. שני גני החינוך המיוחד ימשיכו לפעול באותה מתכונת בדיוק ויועברו, תוך שיקול דעת מקצועי, קרוב יותר למקום מגורי התלמידים. המסגרות של החינוך המיוחד ימשכו יחד, כל אחת עם התלמידים שאינם עולים לכיתה א'.

ההתנגדות נרשמה מצד הההורים בגן התקשורת שפנו לחבר המועצה יוסי חביליו, "אנו הורים לילדים על הרצף האוטיסטי בגן התקשורת, ואנו פונים אליך לאחר שנודע לנו על כוונה לפנות את הגנים במתחם ולהעתיקם לשכונה אחרת לטובת הקמת גן חרדי", כתבו ההורים במכתב רשמי.

"הגנים עובדים קשה מאוד ומגיעים להישגים עם הילדים ונותנים להם את האופציה להתפתח ולהשתלב. מעבר מתוכנן זה עלול להוריד לטמיון את כל העבודה הקשה ולגרום לילדים לחזור אחורה!"

כמו כך,  פנו גם הורי הגן הסמוך, גן בחינוך הרגיל, בבקשה שלא לפנות את גני החינוך המיוחד. "אנו הורי גן מירב, חלקנו כבר מגדלים שם ילד שני ושלישי, מבקשים בכל לשון של בקשה לא להזיז את גני החינוך המיוחד ממתחם גולי קניה", כתבו עשרות הורים. "מירב במקצועיותה ובצניעותה הקימה מערך שילוב לתפארת יחד עם גלית מגן התקשורת ודסי מגן שפה, שילוב שממנו נתרמים יום־יום ילדינו, שילוב שאנחנו גאים בו".

מעיריית ירושלים נמסר: 'מדובר בילדי גנים מהחינוך החרדי, משפחות תושבות השכונה מזה שנים. הילדים יעברו למבנים הללו מדירות בשכונה אשר אינן ראויות לשמש כגני ילדים.ממדובר בהחלטה מקצועית של מינהל החינוך, לאחר שנבחנו כל האפשרויות האחרות באופן יסודי.

 ראש העיר, משה ליאון, בחן אישית את כל האופציות ואימץ את ההחלטה המקצועית של ראש מינהל החינוך. כאמור, ילדי שני הגנים המיוחדים ישולבו בגנים יעודיים בקרבת מקום מגוריהם, ולשביעות רצון משפחותיהם. נמשיך ונעקוב אחר כל ילד ונוודא שקליטתו נעשית במקצועיות וברגישות.הדיאלוג עם נציגות תושבי שכונת הגבעה הצרפתית מתקיים כל העת.